Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés

 

A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről
 
 
1.    SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
 
A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 587 ezer Ft, a saját induló tőke 100 ezer Ft (2006.-ban). A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.
 
 
2.    KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
 
Tárgyévben az alapítványunk 1689933,- Ft támogatást kapott, és abból 1554655,- Ft fel is használta, a fennmaradó 135278,- Ft felhasználása 2012. első félévben megtörténik.
2011. október 04.-én kapott 1%-os felajánlásból templomunk villamos hálózatára történő csatlakozáshoz szükséges anyagokat vásároltuk meg 243955,- Ft összegben 2011.12.19. –én. A fennmaradó összegből 135278,- Ft –ból a munkák előre halad tával ismételten villanyszerelési anyagokat kívánunk vásárolni. A működési támogatásra kapott 159500,- Ft-on az alaptevékenységünk folytatásához szükséges fűnyírót és benzint vásároltunk, illetve postaköltségeinkre, csekknyomtatásra és poharak, tálcák vásárlására fordítottuk.
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit, pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
 
 
3.    VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
 
Előző évhez képest az alapítványunk tartaléka (vagyona) 94 ezer Ft összeggel csökkent, mert, vagyonunkat a templom előtt álló keresztek felújítására kívánjuk fordítani. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
 
 
4.    CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
 
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).
 
 
5.    KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL, illetve magánszemélyektől KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
 
Tárgyévben alapítványunk összesen 1689933,- Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 74788,- Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. NCA pályázaton 2011. évben 10200,- Ft- val kevesebb támogatást nyertünk, mint az előző évben.
2011. évben az 1%-os felajánlásból 379233,- Ft-ot kaptunk, amely 78488,- Ft- al kevesebb, mint az előző évi.
Magánszemélyektől kapott adomány összege 2011. évben 1151200,- Ft, ez 13900,- Ft-al több mint az előző évi.
A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
6.    A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
 
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban. Ezt a 6. számú melléklet tartalmazza.
 
7.    A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
 
Alapítványunk 2006. június 9.-én jött létre, az alapító okiratot a Vas megyei Bíróság
Pk. 60. 024/2006/2. számú végzésével pontosította.
 
 Céljai:
 
7.1.
Nick község katolikus temploma, a hozzátartozó épületrészek és park felújítása állagának megóvása, oly módon, hogy az épület együttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására.
 
2011-ben sikerült a gyermeknap megszervezése. Alapítványunk sikerrel pályázott egy légvár és egy segway egy napos ingyenes használatáért. Ezeket az eszközöket a gyermekek nagy örömmel vették birtokba és használták. Ezt a napot más programokkal kiegészítve igazán sikeres eseményt tudtunk rendezni.
2011-ben is több kiránduló csoportot fogadtunk, akik biztosítottak bennünket arról a tényről, hogy a falu bemutatása nem haszontalan feladat. A teljesség igénye nélkül jártak nálunk: nyugdíjas határőrök, pedagógusok, a kistérség önkormányzatának jegyzői, a répcelaki Takarékszövetkezet dolgozói, iskolai csoportok, a vas megyei Szlovénok Egyesülete, illetve zarándokok.
A répcelaki Szent István Király Plébániának segítettünk a kiránduló hét érdekesebbé tételében, hisz egy napra mi fogadtuk itt a gyerekeket, akik annyira jól érezték magukat, hogy itt töltötték az éjszakát sátrakban.
Ősszel bekapcsolódtunk az önkormányzat által a nyugdíjasoknak szervezett Múltidéző délután lebonyolításában.
Jelenleg három kis értékű pályázatunk van elbírálás alatt: a KÖN napok rendezvényeire, a hittanos gyerekek kirándulására, és kiállítóhely bővítésére.
Az elmúlt évben a LEADER pályázaton nyertünk16. 851. 786 Ft-ot a templomunk külső felújítására. A templomunk felújítási munkálatai ősszel el is kezdődtek. A teljes kivitelezést a Takép 2000 Kft. nyerte el. A templomot körülvevő támfal felújításával kezdődtek a munkálatok. Ezt különösen is indokolta, hogy a nyárvégi esőzések miatt a meggyengült falazat egy része, a keleti oldalon kidőlt. A teljes szerkezet statikai vizsgálata, ill. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján a meglévő falazat megerősítése helyett az egész elbontásra került, és egy lényegesen nagyobb teherbírású vasbeton szerkezet lett felépítve. Ebben akadálymentesítő rámpa is helyet kapott. Végleges struktúrája az eredetivel megegyező lesz. Ez plusz költséggel járt. A műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel történt egyeztetések alapján 2012 júliusára, a munkálatok befejeződhetnek. Ezt azonban hátráltathatja az időjárás, a művészettörténeti feltárás eredménye, ill. folyamata.
Külön meg kell még említenem azt az 1674 óra társadalmi munkát, melyen a tavalyi évben 84 fő vett részt, akik a templom takarítására 416 órát , a kiállítóhely takarítására 104 órát, a park és kert gondozására 832 órát, a vendégek fogadására, templom bemutatásra 10 órát, és rendezvényeink megszervezésre lebonyolítására 312 órát fordítottunk.
 
7.2
Plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele. Olyan kulturális munka megvalósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez.
Hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymásiránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése.
Az elmúlt évben a korábbiakhoz hasonlóan két alapítványi estet szerveztünk.
Tavasszal Dr. Oloffson Placid atya tartott előadást a hit erejéről, melyet Ő maga is megtapasztalt a Szovjetunió munkatáboraiban eltöltött tíz esztendő alatt. Erre az alkalomra meghívtuk azokat az elszármazottakat is, akik megalakulásunk óta rendszeresen nagy összeggel támogatják alapítványunkat.
Ősszel került sor a második alapítványi estre, melynek vendége Jókai Anna Kossuth-díjas író-költő volt. Az Ő tanúság-tétele a család fontosságágáról, hétköznapok nehézségei közt megélt hit erejéről szólt. Az előző évekhez hasonlóan rendezvényeink egyik fő szempontja volt, hogy olyan személyeket akartunk megszólaltatni a faluban, akiket eddig csak a televízióból ismertünk. Úgy éreztük, és most is úgy gondoljuk, hogy fontos lenne, ha a helybeliek személyesen is találkoznának ismert személyiségekkel.
2011 nyarán készült el teljesen a két kőfeszület, amelyeket a plébános úr a KÖN rendezvényen, a temetői feszületet pedig Mindenszentek előestéjén megáldotta.
 Szeptemberben a Kulturális Örökségek Napjai országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, Vörös János helyi fafaragó munkáiból kiállítást rendeztünk. Szintén e rendezvénysorozathoz kapcsolódóan festménykiállítást szerveztünk, Egyházi Tibor répcelaki természetfestő munkáiból. A KÖN hétvégén került kihirdetésre a tavasszal kiírt fotópályázat eredménye, melynek 12 legjobb képe még most is megtekinthető a Kultúrházban.  Ezen eseménnyel kapcsolatosan sikerült kiadnunk az egyházközséggel karöltve Hegedűs Vince apát úr verses kötetét. A verses kötet bemutatása nagy sikerrel lezajlott, amit a résztvevők nagy száma is jelez.
Rendezvényeinknek nagy jelentőséget ad, hogy ebben az elvallástalanodott világban, felekezeti hovatartozástól függetlenül, vesznek részt vendégeink, valamint jó hírünket kelti a környéken. 
 
Nick, 2012. január 30.
 
                                                                                              Novák Elemér
                                                                                                   elnök
 
Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma, a 2012. január 27.-i ülésén elfogadta.